تعرفه طراحی

لیست تعرفه طراحی "استاندارد"

وب سایت "طرح آسان"
 • برند بوک
  15,000,000 تومان
 • بسته بندی واحد برای یک محصول

  شامل قوطی یا تیوپ یا … که پشت و روی محصول شامل طراحی است

  5,000,000 تومان
 • لیبل محصول

  شامل لیبل روی قوطی/شیشه یا …

  4,000,000 تومان
 • کارتن محصول

  شامل طراحی کارتن محصول در سایز متعارف به اندازه محصول

  2,000,000 تومان
 • یونیفورم محصولات

  شامل طراحی جهت چند محصول (حداقل 3 محصول) هزینه جهت 3 محصول

  12,000,000 تومان
 • طراحی لوگوتایپ
  5,000,000 تومان
 • طراحی لوگو تصویری
  5,000,000 تومان
 • طراحی لوگوی ترکیبی
  5,000,000 تومان
 • طراحی کاراکتر
  توافقی
 • طراحی ست اداری

  سربرگ A4 و A5، پاکت نامه، پاکت A4، يادداشت و يک فرم کارت ويزيت

  2,500,000 تومان
 • طراحی سربرگ

  سربرگ A4 و A5

  500,000 تومان
 • طراحی پاکت نامه
  500,000 تومان
 • طراحي کارت ويزيت

  دو رو (لایه بسته)

  800,000 تومان
 • طراحی پوستر
  4,000,000 تومان
 • طراحی جلد کتاب «تک جلدی»
  5,000,000 تومان
 • طراحی جلد سری کتاب

  «به ازای هر جلد»

  3,000,000 تومان
 • صفحه آرایی و یونیفورم کتاب ساده

  «به ازای هر صفحه»

  50000 تومان
 • طراحی بروشور

  جلد ،پشت جلد و عطف

  2,000,000 تومان
 • طراحی بروشور

  صفحات داخلی / هر صفحه

  500,000 تومان
 • طراحی بروشور لت‌دار

  هرلت

  500,000 تومان
 • طراحی استند نمايشگاهي
  1,000,000 تومان
 • طراحی ليبل
  800,000 تومان
 • طراحی کاتالوگ - ژورنالی

  “سبک ژورنالی / در سبک ژورنالی هر صفحه طراحی منحصر به فرد خود را خواهد داشت.”

  1,000,000 تومان
 • طراحی کاتالوگ - ترکیبی

  سبک ترکیبی/ سبک ترکیبی با وجود تفاوت در طراحی صفحات مختلف، اما کانسپت و خط فکری واحدی را دنبال خواهند کرد

  700,000 تومان
 • طراحی کاتالوگ - صفحه آرایی

  سبک صفحه آرایی/در طراحی به سبک صفحه آرایی ساختار ثابتی برای کلیه صفحات در نظر گرفته شده و محتوی در آن چیدمان خواهد شد

  500,000 تومان
 • طراحی جلد کاتالوگ
  2,000,000 تومان
 • طراحی تصاویر سوشال مدیا

  “هزینه جهت هر عدد طرح می‌باشد / مناسب شبکه‌های اجتماعی”

  500,000 تومان
 • راه اندازی وب سایت شخصی

  هزینه هاست+دامنه+قالب و افزونه‌ها و … جداگانه محاسبه گردیده و به این مبلغ افزوده خواهد شد

  10,000,000 تومان
 • راه اندازی و سایت شرکتی

  هزینه هاست+دامنه+قالب و افزونه‌ها و … جداگانه محاسبه گردیده و به این مبلغ افزوده خواهد شد

  15,000,000 تومان
 • راه اندازی وب سایت فروشگاهی

  هزینه هاست+دامنه+قالب و افزونه‌ها و … جداگانه محاسبه گردیده و به این مبلغ افزوده خواهد شد

  25,000,000 تومان

لیست تعرفه طراحی "اقتصادی"

وب سایت "طرح آسان"
توجه: در تعرفه اقتصادی تمامی وجه پروژه قبل از شروع پروژه دریافت می‌شود و در بیشتر موارد تنها یک اتود و یک ویرایش قبول می‌شود و در برخی موارد ویرایش نیز شامل کار نخواهد بود.
 • برند بوک
  15,000,000 تومان
 • بسته بندی واحد برای یک محصول

  شامل قوطی یا تیوپ یا … که پشت و روی محصول شامل طراحی است

  3,000,000 تومان
 • لیبل محصول

  شامل لیبل روی قوطی/شیشه یا …

  1,500,000 تومان
 • کارتن محصول

  شامل طراحی کارتن محصول در سایز متعارف به اندازه محصول

  1,000,000 تومان
 • یونیفورم محصولات

  شامل طراحی جهت چند محصول (حداقل 3 محصول) هزینه جهت 3 محصول

  7,000,000 تومان
 • طراحی لوگوتایپ
  1,500,000 تومان
 • طراحی لوگو تصویری
  1,500,000 تومان
 • طراحی لوگوی ترکیبی
  2,000,000 تومان
 • طراحی کاراکتر
  توافقی
 • طراحی ست اداری

  سربرگ A4 و A5، پاکت نامه، پاکت A4، يادداشت و يک فرم کارت ويزيت

  1,000,000 تومان
 • طراحی سربرگ

  سربرگ A4 و A5

  250,000 تومان
 • طراحی پاکت نامه
  200,000 تومان
 • طراحي کارت ويزيت

  دو رو (لایه بسته)

  300,000 تومان
 • طراحی پوستر
  300,000 تومان
 • طراحی جلد کتاب «تک جلدی»
  1,200,000 تومان
 • طراحی جلد سری کتاب

  «به ازای هر جلد»

  1,000,000 تومان
 • صفحه آرایی و یونیفورم کتاب ساده

  «به ازای هر صفحه»

  20,000 تومان
 • طراحی بروشور

  جلد ،پشت جلد و عطف

  500,000 تومان
 • طراحی بروشور

  صفحات داخلی / هر صفحه

  200,000 تومان
 • طراحی بروشور لت‌دار

  هرلت

  200,000 تومان
 • طراحی استند نمايشگاهي
  300,000 تومان
 • طراحی ليبل
  300,000 تومان
 • طراحی کاتالوگ - ژورنالی

  “سبک ژورنالی / در سبک ژورنالی هر صفحه طراحی منحصر به فرد خود را خواهد داشت.”

  400,000 تومان
 • طراحی کاتالوگ - ترکیبی

  سبک ترکیبی/ سبک ترکیبی با وجود تفاوت در طراحی صفحات مختلف، اما کانسپت و خط فکری واحدی را دنبال خواهند کرد

  300,000 تومان
 • طراحی کاتالوگ - صفحه آرایی

  سبک صفحه آرایی/در طراحی به سبک صفحه آرایی ساختار ثابتی برای کلیه صفحات در نظر گرفته شده و محتوی در آن چیدمان خواهد شد

  150,000 تومان
 • طراحی جلد کاتالوگ
  800,000 تومان
 • طراحی تصاویر سوشال مدیا

  “هزینه جهت هر عدد طرح می‌باشد / مناسب شبکه‌های اجتماعی”

  150,000 تومان
 • راه اندازی وب سایت شخصی

  هزینه هاست+دامنه+قالب و افزونه‌ها و … جداگانه محاسبه گردیده و به این مبلغ افزوده خواهد شد

  5,000,000 تومان
 • راه اندازی و سایت شرکتی

  هزینه هاست+دامنه+قالب و افزونه‌ها و … جداگانه محاسبه گردیده و به این مبلغ افزوده خواهد شد

  8,000,000 تومان
 • راه اندازی وب سایت فروشگاهی

  هزینه هاست+دامنه+قالب و افزونه‌ها و … جداگانه محاسبه گردیده و به این مبلغ افزوده خواهد شد

  15,000,000 تومان